Friday, March 23, 2018

Girl Friday: Wild Side


Spring started this week. It was snowing outside and the weather was wonderful. I really don't mind the white spring. On the contrary - it gives energy and I have always loved snow. Nevertheless, it happens every March that my restless heart starts longing for summer. I've never really liked spring, but the summer is divine. Those images were shot in Croatia last summer.

In those photos you can see Meisi Volt who's taken a thousand photos for Stellarium. There's warmth and verve in those photos. I'm taken by the impulse to go into those photos and walk barefoot on warm sand. But let dreams be dreams and rather look at that wonderful handbag that accompanies Meisi in those photos. This sunny treasure came from a local shop - that's what Meisi told me afterwards. I've always been fascinated by local masters who create miraculous handbags. An acquaintance recently told me that people go to look for brand products in her second hand shop. Regardless of how pretty or ugly the thing is - if it carries a brand label, it will be bought. That's why I'm crazy after the things that tell another story and where the brand makes no difference. Everything is set in this photo series - a careless summer, cute outfit and a completely wonderful redhead. I can feel the Croatian sun on my skin when looking at these photos. This Girl Friday should surely bring sunshine in everyone's hearts.


Outfit details:

Skirt: Lara Bella Jacket: Bershka
Shoes: Zara Sunglasses: Italia IndependentSel nädalal algas kevad. Aknast välja vaadates sadas lund ja ilm oli võrratu. justkui jõulud. Valge kevad mind ei häiri. Vastupidi - annab energiat ja pealegi olen lund alati armastanud. Ometi juhtub see iga aasta märtsis, kui minu rahutu süda hakkab suve järele igatsema. Kevad pole mulle kunagi meeldinud, kuid suvi on jumalik. Need kaadrid on tehtud möödunud suvel Horvaatias.

Piltidel poseerib ei keegi teine, kui Stellariumile tuhandeid kaadreid pildistanud Meisi Volt. Nendes fotodes on soojust ja hoogu. Mind haarab soov minna pildi sisse ja kõndida paljajalu soojal liival. Unistused unistusteks. Kuid vaadakem seda imelist käekotti, kes on Meisile nendel kaadritel kaaslaseks. See päikeseline leid on ühest kohalikust poest - nii Meisi mulle hiljem muljetas. Mind on alati võlunud einevate riikide kohalikud tegijad, kes loovad imelisi käekotte. Üks tuttav rääkis mulle hiljuti, et tema second-hand poes käivad naised alati vaid tuntud brändide tooteid jahtimas. Ükskõik kui ilus või inetu see asi ka pole, kui kuulsa firma nimi on kenasti peal, siis see ka ära ostetakse. Sestap meeldivad mulle pööraselt just asjad, mis kõnetavad ja kus bränd ei mängi mingit rolli. Meisi crossbody nendel piltidel on tõestuseks. Selles pildiseerias on kõik paigas: muretu suvi ja võrratu punapeast modell andmas edasi suve sulnist vibe´i. Jah, neid kaadreid vaadates ma peaaegu tunnen enda nahal Horvaatia päikest. Seekordne Girl Friday peaks küll kõigi südamesse päikese tooma.   
PHOTOS: Kermo Vahula

SHARE:

Tuesday, March 6, 2018

Perfume Portrait: Boucheron Collection and Leading Ladies


 Ahead of the International Women's Day, I'm honoured to present exceptional perfumes that are inspired by legacy of the Boucheron jewellery house gemstone hunters. From their explorations of far away lands, they brought home the most beautiful gemstones, but also the grandiose scent experiences of those wonderful lands. To ensure that those unique memories continue to live on our skin, the Boucheron perfume collection was created.

While introducing those six perfumes to you ahead of the Women's Day, I decided to go on a journey myself. While holding those heavy bottles with mystic scents, I was reminding myself of films where women who have influenced me, have played, and I started thinking about which scents they could have worn in their roles. Oh, those noble bottles are packaged in luxurious white boxes, wrapped in high quality paper, and decorated with a silky ribbon. An ideal present, but to what kind of a woman? Do you recognise yourself in those heroines and find yourself a new perfume?

---

Naistepäeva eel on mul au esitleda erakordseid parfüüme, mis on inspireeritud Boucheroni juveelimaja kalliskivijahtijate pärandist. Seigeldes kaugetel maadel, tõid nad kaasa kõige kaunimaid vääriskive, aga ka imeliste maade suursuguseid lõhnaelamusi. Selleks, et need ainulaadsed mälestused võiksid tänapäeval meie nahal edasi elada, sai loodud Boucheroni lõhnade kollektsioon.   

Tutvustades Naistepäeva eel sulle neid kuut erinevat lõhna, otsustasin asuda ka ise rännakule. Hoides käes neid müstiliste lõhnadega raskeid pudeleid, meenutasin filme, kus on mänginud mind mõjutanud naised ja hakkasin mõtlema, milliseid lõhnu just nemad oma rollides võinuksid kanda? Oh, need nooblid pudelid on pakendatud luksuslikesse valgetesse karpidesse, mähitud kõrgekvaliteedilisse paberisse, mis on omakorda kaunistatud siidist paelaga. Ideaalne kingitus, kuid millisele naisele? Kas tunned ennast nende filmikangelannade seast ära ja leiad endale uue lõhna?     


How to capture a skilled art thief? That's the key question in the film 'The Thomas Crown Affair'. The insurance agent Catherine Banning, created by Rene Russo, is a woman who knows what she wants, and even better - she knows how to get it. Oh yes... I remember so well how the red-haired Banning started relentlessly seducing the art thief Thomas Crown, played by Pierce Brosnan (... let's be honest, he wasn't a regular thief, but a millionaire who stole a Monet painting out of boredom...). Catherine Banning's arsenal most definitely included sexy suits, dresses, high heels, and of course... perfume. But which one out of those six Boucheron perfumes could belong to the seduction arsenal of the fierce redhead? I'd put my money on 'Ambre D'Alexandrie', a perfume with oriental currents where the strong notes come out of precious amber. In one passionate dance scene, Thomas Crowne asks his dance partner: "Do you wanna dance or do you wanna dance?" This perfume could be summarised with the same ambiguous question.

'Gentlemen Prefer Blondes' is a musical where the fun dialogues of Marilyn Monroe and Jane Russell still entertain us today. Their outfits, hair, and performances are as good - they still inspire today's pop stars. When I think about Lorelei Lee, played by Marilyn, I think about Boucheron's 'Vanille De Zanzibar'. There's vanilla and wood in the perfume - it's a dainty and addictive combination. The perfume makes our senses spin in a rush. Thinking about the scene where an older gentleman gives Lorelei Lee his wife's tiara... You have to be careful when wearing that perfume - you could also end up with the same fate!

---

Kuidas tabada kaval kunstivaras? See on filmi "The Thomas Crown Affair" võtmeküsimus. Rene Russo loodud kindlustusagent Catherine Banning on naine, kes teab mida ta tahab ja mis veelgi parem  ta teab, kuidas seda saada. Oo jaa... Ma mäletan nii hästi, kuidas punapäine Banning asus halastamatult võrgutama Pierce Brosnani poolt loodud kunstivargast Thomas Crowni (...olgem ausad, ta polnud tavaline varas, vaid miljonär, kes varastas igavuse peletamiseks Monet maali...). Päris kindlasti käivad Catherine Banningi arsenali seksikad kostüümid, kleidid, kõrged kontsad ja muidugi ... parfüüm. Kuid milline nendest kuuest Boucheroni lõhnast võiks olla selle hurmava punapea võrgutusarsenalis? Mina panustan "Ambre D’Alexandrie" orientaalse hoovustega lõhnale, kus tugevad noodid tulevad hinnalisest merevaigust. Ühes kirglikus tantsusteenis küsib Thomas Crown oma tantsupartnerilt: "Do you wanna dance or do you wanna dance?" Selle sama kahemõttelise küsimusega võib ka selle lõhna kokku võtta.

"Gentelmens Prefer Blondes" on muusikal, kus Marilyn Monroe ja Jane Russeli lõbusad dialoogid naerutavad meid tänaseni. Sama inspireerivad on nende tualetid, soengud ja esinemised, mis inspireerivad jätkuvalt ka tänaseid popstaare. Kui mõtlen Marilyni kehastatud Lorelei Lee`st, seostub mulle sulnis Boucheroni "Vanille De Zanzibar". Lõhnas on vanilje ja puit – see on hõrk ja sõltuvusttekitav kooslus. Parfüüm viib meeled peadpööritavalt lendlema ja mõeldes episoodile, kus vanem härrasmees kingib Lorelei Lee`le oma abikaasa tiaara... Siis seda lõhna kandes pead olema ettevaatlik  sama saatus võib tabada ka sind!


Who wouldn't love Audrey Hepburn and the film 'How to Steal a Million'. The mischievous character Nicole Bonnett wears Givenchy throughout the film and invents audacious plans. Following her adventures, I believe she could have worn the fresh and bright amber perfume 'Neroli D'Ispahan', because this scents lets the wearer's mind wander and helps to polish the plan on how to steal a million. There's something in the perfume that I associate with the set of the film 'How to Steal a Million'. The grandiosity and the precious materials of gold plated metal and glass are something everyone would want to have a piece of. When watching the 1966 film, it seems that the prestige of the era has vanished, but when holding this perfume, I understand that special scents could be the things that save the world. Or at least the day.

---

Kes ei armastaks Audrey Hepburni ja filmi "How to Steal a Million". Krutskeid täis tegelaskuju Nicole Bonnett kannab läbi linateose lendlevalt Givenchy loomingut ja leiutab hulljulgeid plaane. Just tema seiklusi jälgides usun, et talle sobinuks värske ja valgusküllane merevaigulõhn "Neroli D’Ispahan". Sest just see parfüüm viib kandja mõtted rändama ja aitab plaani "Kuidas varastada miljonit?" täiuslikuks lihvida. Selle lõhna välimuses on midagi, mis seostub mulle kaudselt just filmi "How to Steal a Million" interjööriga. Suurejoonelisus, kullatud metall ja klaas kajastavad prestiižeid materjale, millest tahaks igaüks osa saada. Vaadates seda 1966.aastal vändatud filmi, tundub, et kogu selle ajastu erilisus on kadunud, kuid hoides käes seda lõhna, mõistan, et vähemalt erilised lõhnad võivad olla need, mis päästavad maailma.  Või vähemalt päeva. 


'A Beautiful Mind' has a scene that lasts 4 minutes and 22 seconds that I watch over and over again. Through years, it still has something that deeply captivates me. The music. Dialogue. Interior. Music. Oh yes... I already mentioned the music. A charming blonde woman who just appears in the room and doesn't say a word, inspires the young genius John Nash. The graceful gate of the woman, the curls, the outfit, and the smile put his mind to work... Which perfume could this unnamed muse have worn? I reckon 'Tuberuse De Madras' - a creamy scent full of sunshine, dominated by the white tuberose. Yes... This perfume reminds me of that woman a lot. Silent, but yet so inspiring.


---

Filmis "The Beautiful Mind" on 4 minutit ja 22 sekundit kestev stseen, mida ma ikka ja jälle vaatan. Läbi aastate on selles jätkuvalt midagi, mis mind sügavalt lummab. Muusika. Dialoog. Interjöör. Muusika... Ah jaa... Ma juba mainisin muusikat. Ja see hurmav blond naine, kes lihtsalt ilmub ruumi, ei ütle mitte ühtegi sõna ning inspireerib noort geeniust John Nashi. Selle naise nõtke kõnnak, lokid, kostüüm ja naeratus panevad mõtte tööle... Millist lõhna võinuks kanda see nimetu muusa? Eks ikka parfüümi "Tuberuse De Madras", kreemjas, päikeseenergiga laetud lõhn, kus valitseb tuberoosi valge õis. Jaa... See lõhn meenutab mulle nii väga seda naist. Vaikiv ja ometi nii inspireeriv.  How about our domestic heroines? In the series 'The Whores' I'm captivated by madame Kukk played by Merle Palmiste. With each episode I watch, I see more an dmore of madame Kukk and I forget she is played by an actress I know personally. Yes, madame Kukk is the one who can wear the more intense perfumes on the dim lit stairs and grandiose hall of the call house. Boucheron's 'Oud De Carthage' would definitely give her strength. It's a rich and powerful leathery oriental perfume that demands a strong character. This perfume could be worn by a woman who is surrounded by a veil of secrets and a mystical force. If you recognise yourself in this description, this perfume is made just for you.

---

Aga kuidas on lood kodumaiste kangelannadega? Vaadates sarja "Litsid", köidab mind ikka ja jälle Merle Palmiste poolt kehastatud proua Kukk. Iga osaga, mida vaatan, näen ma aina rohkem proua Kukke ja unustan sootuks, et seda mängib näitleja, keda isiklikult tunnen. Jah, proua Kukk on see, kes võib härrastemaja hämaratel treppidel ja suurejoonelises saalis kanda intensiivsemaid parfüüme. Kahtlemata annaks talle tugevust Boucheroni "Oud De Carthage". See nahkne orientaalne parfüüm on tõeliselt rikkalik ja võimas, mis on nõuab sama võimast karakterit. Seda lõhna võiks kanda naine, keda ümbritevad nii saladused kui ka müstiline vägi. Kui sina tunned selles kirjelduses ära iseenda, siis on see lõhn loodud just sinule.Who's been watching the legendary crime series Hercule Poirot? Poirot has a faithful secretary miss Lemon. If I'm not mistaken, it was miss Lemon who announced in one episode that she never wears perfume to work, because it wouldn't be appropriate for a lady... If not to work, how about free time? Still waters run deep. I imagine clearly how miss Lemon has 'Iris De Syracuse' on her cupboard. Iris plays a big part in the perfume and it's inspired by sunny Sicily. In my mind, miss Lemon is the one who delicately dabs 'Iris De Syracuse' on her wrist and behind her ear on her free time. She closes her eyers, forgets the foggy England, and travels to Sicily for a moment. 

Which one of these women are you? Which one of the six Boucheron perfume descriptions do you recognise yourself in?

---

Kes on vaadanud legendaarset kriminaalsarja Hercule Poirot? Seal tegutseb Poirot ustav sekretär Miss Lemon. Kui mu mälu mind ei peta, siis oli just Miss Lemon see, kes ühes episoodis teatas, et ta ei kanna tööl mitte kunagi parfüümi, sest see poleks daamile kohane ... Tööl mitte, aga kuidas on lood eraelus? Vaga vesi, sügav põhi. Ma kujutan elavalt ette, kuidas Miss Lemon hoiab oma peeglilaual lõhna "Iris De Syracuse". Selles lõhnas on suur roll iiriseõiel ja parfüüm on inspireeritud päikeselisest Sitsiiliast. Minu vaimusilmas on Miss Lemon just see, kes tööst vabal ajal delikaatselt käe siseküljele ja kõrvalesta taha "Iris De Syracuse" parfüümi paneb. Ta suleb silmad, unustab uduse Inglismaa ja viibib hetke Sitsiilias.  

Milline naine nendest oled sina? Milline nendest kuuest Boucheroni lõhnast läbi kirjelduse pani sind ennast äratundma? 
SHARE:

Saturday, March 3, 2018

Me Time + Teatime = Fuze Tea


What is ‘Me Time’? It is the time that you just claim for yourself to do anything you wish with it. However, how often can we afford to make time for ourselves? Me Time tends to slip away. It isn't even like sand slipping through your fingers -- at least we would feel sand for a moment!  No, most often we fail to sense or see it as each day of our lives is making its own demands on us. A day flies by unnoticed and suddenly the night surrounds us. And we're left wondering where did all the time go that was supposed to be just for my own use or Me Time?

For the time being and for a quite some time by now, I have been living in the Me Time period, in a tranquil balance and at peace with myself and my loved ones. My perfect day is a day I have no scheduled appointments. And my Me Time can pan out to be fairly different. Sometimes it means waking up at noon. Sometimes it means fasting from the news. Sometimes it is a day when I bake and clean, my favourite film playing in the background for a hundredth time, making me feel ineffably good. Sometimes it means reading magazines in front of the fireplace. Sometimes it is – ahem --losing myself in browsing of online stores. Sometimes it stands for rearranging the furniture and fixtures. And then there are times it can mean giving a wall a new coat of paint.

Indeed… For the past couple of years, I have chosen to indulge myself in the greatest luxury imaginable: moseying on in my very own bubble. This illustrious Me Time, longed-for by many, has become my way of life. This way of life has its own set of rituals. And for me, Me Time also contains another alternative – tea time or time for tea. How many times I have written about my love for tea! Usually, upon arriving at someone’s house, I tend to ask “May I have a cup of tea?”A greeting "Shall I put a kettle on?" sounds like music to my ears. And I love iced tea equally! I need to have some of it in my arm’s reach at all times.When reflecting on Teatime and Me time, I envision a girl getting ready for a party she secretly abhors -- with all its meaningless small talk and evening-long inner craving for being left alone. Yet she bravely finishes doing her hair, puts on a chic dress, adorns herself with pearls, and decides on a pair of shoes. And just before she is about to walk out the door, she halts, goes and opens a chilled bottle of Fuze Tea, and -- after just a sip from the bottle -- the time stands still. Does she really have to set off again? And looking at her large bed, she feels it beckoning her as the best place for her for this evening. All else may wait. Parties. Receptions. Proms. However, the time for herself – it cannot wait, it never should! Thus, she stays in. She throws herself on the bed, accompanied by Fuze Tea, the snow covered vastness outside her windows. The whole evening belongs to her now. Yet, something is still missing... She puts on a vinyl and goes for ‘Spend the Day in Bed’ by Morrissey.Mis on Me Time? See on aeg, mille sa võtad endale ja teed, mida hing ihaldab. Kuid, kui tihti me ikkagi endale seda päris oma aega saame kinkida? Me Time kipub käest libisema. See pole isegi liiv, mida hetkeks oma sõrmede vahel tunneme... Ei, me tihti ei tunnegi ega näegi seda, sest iga päev nõuab oma. Päev kappab penikoormasaabastel õhtusse ja siis... Siis me mõtleme, kuhu jäi see aeg, mis pidi olema vaid minu aeg ehk Me Time?

Mina olen pikemat aega elanud Me Time perioodis, vaikses rahus iseenda ja oma lähedastega. Minu jaoks on ideaalne päev selline, kus pole ühtegi kohustuslikku kohtumist. Me Time on minu jaoks väga erinev. Vahel on see ärkamine alles keskpäeval. Vahel on see paast uudistest. Vahel on see päev, kus küpsetan ja koristan, taustaks mängimas sajandat korda lemmikfilm, mis tekitab minus selle ületamata heaolu. Vahel on see suure kamina ees ajakirjade lugemine. Vahel on see ... Khm... Täiesti ennastunustavalt netipoodides surfamine. Vahel on see toa ümber tõstmine. Vahel aga hoopis seina värvimine.


Jaa ... Juba paar aastat olen valinud oma kaaslaseks suurima luksuse – kulgemise omaenda mullis. See kuulus Me Time, millest paljud kõnelevad, on saanud minu elustiiliks. See on elustiil oma rituaalidega. Me Time tähendab minu jaoks veel midagi - teatime. Kui palju kordi olen ma kirjutanud oma armastusest tee vastu! Tavaliselt, kui külla lähen, küsin alati: "Kas saaksin tassikese teed?" Samavõrd armastan ma külma teed, mis peab alati mul käeulatuses olema.

Teatime ja Me Time meenutavad mulle tüdrukut, keda ootab pidu, pealiskaudsed vestlused ja õhtu täis igatsust omaenda aja järgi. Ta seab vapralt valmis oma soengu, paneb selga šiki kleidi, ehib end pärlitega ja valib välja kingad. Enne kodust lahkumist avab ta külma Fuze Tea ja ühe kerge lonksuga jääb aeg justkui seisma. Kas tõesti peab ta jälle minema? Vaadates oma laia voodit, tunneb ta, et sel õhtul on just see tema jaoks parim paik. Kõik võib oodata. Peod. Vastuvõtud. Ballid. Kuid aeg iseendale – see on miski, mis ei tohi kunagi oodata. Nii jääb ta koju. Heidab kokteilikleidis voodisse, kaaslaseks Fuze Tea ja aknast paistvad lumeväljad. Terve õhtu on tema oma. Tema päralt. Kuid midagi on puudu... Ta paneb vinüülplaadi mängima ja valib Morrissey loo „Spend the Day in Bed”.SHARE:

Monday, February 19, 2018

Peek Inside: The Skin House "Wrinkle Supreme"


Layering has been a hot topic for years, but how to pamper your skin with layers of products? The Korean beauty brand that just arrived in Estonia - The Skin House - gave me a pleasant surprise both with the products as well as how they are used. Do you really need to apply four layers of various products? Let your skin make the decision.

I picked myself products from the Wrinkle Supreme series. The products are anti-ageing and contain ginseng root extract and extracts from various mushrooms. Who wouldn't want to delay all sorts of signs of ageing and fatigue? They're perfect for preventing ageing and give a good battle to small wrinkles. By the way, ginseng has a unique anti-ageing effect and it's widely used in Asian medicine and cosmetics. Ginseng is also famous for stimulating the skin's own ability to synthesise collagen. The series includes a toner, emulsion, serum, and cream. The beautiful glass bottles give a good idea of what a home beauty ritual should be like.When I was looking at the luxurious glass bottles, I decided to go through the whole regimen the first nite and see how my skin reacts. The toner is pleasantly substantial and absorbs quickly. After that it's time for the serum that also absorbs quickly and my skin is like a hungry house cat that needs a big meal to end the day. After that I apply the light emulsion and with that I massage my skin lightly. I feel I have become friends with three products. The question now is whether to apply cream or not. I give it a try. I let the serum and emulsion work the skin a bit and apply a small amount of cream on my face and neck. The cream is also very light and I now I understand that the four products have come into my life at the right moment. My skin is hungry enough to take everything I offer in that evening. 

I add eye cream and fall asleep. In the morning I'm curious whether my skin would be too oily. But no, it looks tip top. After the first try I realised that the four products are super light and one enhances the other. This is how my long evening ritual with The Skin House products started - I have been doing it for one and a half months now, and I think of it was my relaxing intro to sleep. A light face massage with the emulsion helps to relax and notifies that the day has finally finished.

After using the products for a longer period, there's no question about needing all four products - I just listen to my skin. Sometimes I only use the serum and emulsion, but I usually also add the cream for the night. We all know that while we sleep, our skin is active and if the skin likes a rich plate of food, you have to provide it. You shouldn't forget about your neck and décolletage, because they also need theirs.   


By the way, you can prolong this nice evening ritual with a deep cleansing Black Snail Bubble mask. It's a class of its own. A mask I do twice a week. It is frizzy on the skin and it leaves it squeaky clean.  But do you also need to use all four products in the morning? This is another story. I don't always go for all four. I sometimes only use serum on top of the toner, sometimes only the cream, and sometimes it's serum, emulsion, and cream on top of each other. By the way, when I use makeup on top of it, my skin doesn't get shiny at all. It all depends on the condition of the skin.

The Skin House has other four stage product series and I've promised myself that when I'm done with Wrinkle Supreme, I'm planning on testing their White Tightening series that reduces pores and whitens skin. By then I've pampered my skin nicely with Wrinkle Supreme. I don't have visible wrinkles yet, but I've done an intense treatment course for my skin every half a year - it fights fatigue and makes my skin radiate. But what's the result of using the products from Skin House? Dullness and general winter fatigue that is regular in February, is wiped off my skin. It's worth mentioning that this result goes hand-in-hand with proper nutrition and enough sleep, because creams are not the magic medicine when we don't support them with "everything in moderation" lifestyle. One is for sure - if I were a cat, I would have the fluffiest tail in the world after this regimen.Kihiti riietumine on aastaid olnud kuum sõnapaar, aga kuidas poputada oma nahka kihti erinevate toodetega? Äsja Eestisse jõudnud Korea kosmeetikabränd The Skin House pakub oma toodete ja kasutamiskunsti näol meeldiva üllatuse. Kuid kas tõesti tuleb näole kanda neli kihti erinevaid tooteid? Lase otsus langetada oma nahal.

Korea kosmeetikabränd The Skin House on lõpuks ometi Eestis! Valisin endale Wrinkle Supreme sarja tooted. See sari on vananemisvastane, mis sisaldab ženšenni juureekstrakti ja  erinevate seente ekstrakte. Wrinkle Supreme sari sobib ideaalselt vananemise ennetamiseks ja annab korraliku lahingu väikestele kortsudele. 

Selles sarjas mängib esimest viiulit hariliku ženšenni ekstrakt, mis sisaldab ohtralt toitaineid, võitleb väliskeskkonnast tuleneva stressiga ning aitab nahal uuesti elavam, kiirgavam ja elastsem välja näha. Muide, ženšennil on unikaalne noorendav toime, seda kasutatakse laialdaselt Aasia meditsiinis ja kosmeetikas. Ženšenn on kuulus ka selle poolest, et stimuleerib naha enda võimet kollageeni sünteesida. Lugedes läbi kogu info Wrinkle Supreme sarja kohta, leidsin, et just see võiks minu öökapil maanduda. Kes siis ei sooviks kõikvõimalikke vananemise ja väsimuse ilminguid seitsme maa ja mere taha lükata? 


Esimene õhtu... Üks purk ja kolm pudelit

Neid kauneid klaaspurke ja pudeleid vaadates saab üsna pea selgeks, mida tähendab üks kodune ilurituaal.  Sari sisaldab toonikut, emulsiooni, seerumit ja kreemi. Minu esimene küsimus oli: kas tõesti pean kõik need tooted järjepanu nahale kandma ja kas mu nahk rasuseks ei jää? Kuid juba esimese korra järel sain aimu, et kõik neli toodet on väga kerge tekstuuriga ja üks täiendab teist. 

Ilurituaal näeb välja järgmine: pärast naha puhastamist tuleks näole ja kaelale kanda toonik, mis niisutab kiiresti nahka ja taastab naha pH tasakaalu ega lase tal pärast veega pesemist kuivada. Traditsiooniliselt on tooniku ülesanne valmistada nahk ette ülejäänud kosmeetika paremaks omastamiseks ja seda soovitatakse teha suisa 3-5 sekundi jooksul pärast näo pesemist.Pärast toonikut tuleks näole kanda seerum, mis sisaldab toimeainet kontsentreeritud kujul ja pääseb sügavale naha sisse. Pärast seerumit võiks näole kanda ka emulsiooni. Viimane on hästi kerge kreem, mis tugevdab ja täiendab seerumi toimet. Kui tunned, et nahk on piisavalt toidetud, võib emulsioon olla ka kreemi asemel. Siiski on selles sarjas ka kreem, mida võib lõpuks nii seerumile kui emulsioonile krooniks peale kanda. Seda eriti juhul, kui nahk vajab veelgi enam niisutamist ja toitmist. 


Minu nahk ... Jutkui näljane kass!

Kui neid luksuslikke klaaspudeleid silmitsesin, otsustasin esimel õhtul teha läbi terve hooldusetapi ja vaadata, kuidas nahk reageerib. Toonik on meeldivalt tummine ja imendub kiiresti. Pärast seda võtan ette seerumi, mis imendub samuti imekiiresti, lisan seejärel ka kerge emulsiooni, millega teen näonahale ja kaelale kerge massaaži.  Olles need kaks toodet näole kandnud, tunnen, et minu nahk on justkui näljane kass, kes vajab pärast pikka rännakut rammusat einet. 

Hmm... Kas lisada veel ka kreem? Teen proovi. Lasen seerumil ja emulsioonil pisut nahal tegutseda ning määrin tilgakese kreemi näole ja kaelale. Ka kreem on imekerge ja nüüd ma mõistan, et need neli toodet on mu ellu väga õigel ajal tulnud. Minu nahk on ilmselt piisavalt näljane, et võtta tänulikult vastu kõik see, mida talle tol õhtul pakun. Lisan ka silmakreemi ja minu pikk päevatee kaob öösse. Hommikul ärgates huvitab mind, kas nahk läigib liigselt? Kuid ei, see näeb täitsa tip-top välja. Nii saab The Skin House toodetega alguse minu mõnusalt pikk õhtune rituaal, mida pean nüüd juba poolteist kuud enne magama minekut lausa lõõgastavaks sissejuhatuseks uinumisele. Läbi aastate on minu nõrkuseks olnud erinevad näomaskid. Ja The Skin House üllatab imelise Black Snail Bubble maskiga. See on elamus omaette - mask hakkab näol aina enam ja enam vahutama, puhastades samal ajal poore. Tulemuseks puhas ja krudisev nahk, mis on samal ajal ka poore minimaliseerinud. See 100 ml mask on tõesti klass omaette! 


Poolteist kuud hiljem ...

Poolteist kuud hiljem ei teki mul enam küsimust, kas vajan kõiki kolme toodet, vaid kuulan oma nahka. Vahel kasutan vaid seerumit ja emulsiooni, kuid enamasti lisan ööseks ka kreemi. Me ju kõik teame, et ajal, mil meie magame, on nahk tegus ja kui talle sobib selline rikkalik söögilaud, siis tuleb see ka katta. Kindlasti ei tohi unustada kaela ja dekolteed, sest ka nemad soovivad oma. 

Hommikul on teine lugu. Siis ei kasuta ma tingimata nelja toodet. Vahel kannan toonikule vaid seerumit, teinekord kõigest kreemi ja mõnikord lähevad nii seerum, emulsioon kui kreem korraga loosi. Kusjuures, kui teen meigi peale, ei hakka see kuidagi läikima.   
The Skin House`il on veel mitmeid samasuguseid nelja etapiga sarju ja olen endale juba lubanud, et kui saan Wrinkle Supreme sarjaga ühele poole, plaanin suvel testida nende White Tightening sarja, mis ahendab poore ja valgendab nahka. Seniks aga olen ma Wrinkle Supreme toodetega nahka kenasti premeerinud. Mul ei ole veel nahal nähtavaid kortse, kuid olen iga poole aasta tagant teinud nahale ühe korraliku intensiivse kuuri, mis aitab vananemist ennetada. Poolteist kuud pärast The Skin House toodete kasutamist võin öelda, et üldine talvine väsimus, mis veebruaris purjed heiskab, on nahalt justkui käega pühitud. Väärib märkimist, et see tulemus käib käsikäes korraliku toitumise ja piisava unega, sest kreemid üksi ei saa imesid korda saata, kui me nendele oma "kõiges mõõdukus" elustiiliga kaasa ei aita.  

The Skin House on juba müügil Tallinna Kaubamajas ja Tallinna Nautica keskuse Tradehouse's. Kui sinul tekkis huvi, siis kiika kindlasti The Skin House Facebooki lehele, mis asub siin või tutvu toodetega siin. Mina olen igatahes rahul. Kui oleksin kass, oleks pärast sellist poputamist minu karv läikiv ja saba kohev.
FOTOD: Stella K. Wadowsky
SHARE:

Sunday, February 18, 2018

Black & White Inspiration
Elu Stellariumis pole alati nii must ja valge. Jälgi meie tegemisi Instagramis @stellaarium
SHARE:

Sunday, February 11, 2018

Girl Friday: "Litsid" premiere outfit


It was only June. I got the manuscript of the television series "Litsid" (The Whores) and I was horrified. I had thought my part would be just one sentence. For example: "Your tea, Sir!" or "Madam, your corset!", but now I was looking at three pages of passionate dialogue with the protagonist Mrs. Kukk ... And then the shooting day arrived. I walked around in this awesome atmosphere, preparing for my role, and eventually I asked: "When will it be broadcast?" I was told it would air in February.

"Such a long time to wait" - this was my only thought. But we all know how time flies. February is here, and TV 3 will release Mart Sander's historic drama series "Litsid" this Monday. Last Thursday, a magnificent presentation took place at the Russian Cultural Center for 850 people, in which the first two parts of the series were presented. By the way, the actresses had the honor to showcase the 40s fashion as seen in the series. As things were spiraling out of control, I had no time for a fitting and decided to trust Lembi, the mother of Mart Sander, the creator of the series, who knows my taste extremely well. I had to bring only my sable fur coat and shoes. So, I was looking forward to what kind of dress would be waiting for me. What I had to choose from, was a dark blue dress with a much too daring split, and a fuchsia-colored full-length evening gown. I tried the last one on and felt it was for me! 

From there it went at a double speed – make-up, hairdo and there I was on stage. And then the premiere began. It was an overwhelming feeling to see it unfold: all the details were in place, every nuance double-checked and the dialogs witty – finally! – giving us the opportunity to understand the subtext. Wonderful! When I was talking to my friends at the after party, they wanted to know where I got that dress from. "It's definitely yours. I know you always insist on being in control!" suggested one of my acquaintances. At that point, I understood how relaxing it can be to trust someone else every now and then, and just let things go. For me, everything went perfectly that evening. Sequent Girl Friday is in front of you! Watch TV3 video HERE, where you will see me on stage and talk about the TV series, at the final minutes.
Alles oli juuni. Ma sain kätte telesarja "Litsid" käsikirja ja võpatasin õudusest. Ma olin arvanud, et minu osa on vaid üks lause. Näiteks: "Härra, teie tee!" või "Proua Kukk, teie korsett!", kuid nüüd vaatas mulle vastu kolm lehekülge kirglikku dialoogi peategelase Proua Kukega ... Ja siis oli juba võttepäev. Ma jalutasin ringi selles vapustavas õhustikus, valmistusin oma rolliks ja lõpuks tabasin  küsida: "Millal läheb telesari eetrisse?" Mulle vastati, et veebruaris.

"Nii kaua tuleb oodata" - see oli minu ainus mõte. Kuid me kõik teame, kuidas aeg lendab. Veebruar on käes ja TV 3 paiskab juba esmaspäeval eetrisse Mart Sanderi ajaloolise sarja "Litsid". Neljapäeval toimus Vene Kultuurikeskuses 850 inimesele suurejooneline esitlus, kus nägime sarja esimest kahte osa. Muuseas oli sarjas kaasa teinud näitlejannadel au esitleda 40ndate moodi. Kuna meil läks pööraselt kiireks, ei jõudnud ma kleidi proovi minna ja otsustasin usaldada sarja looja Mart Sanderi ema Lembit, kes teab ja tunneb minu maitset imehästi. Pidin kaasa võtma vaid oma vintage naaritsakasuka ja kingad. Niisiis jäin huviga ootama, millise kleidi ma enda jaoks stangelt leian. Mind ootas ees üks tumesinine liiga julge lõhikuga kleit ja fuksia värvi maani tualett. Proovisin seda ja tundsin, et see on see õige! 

Sealt edasi kulges kõik imekiiresti - grimm, soeng ja juba lavale. Ja siis algas sari. Ülev tunne oli seda vaadat: kõik detailid paigas, iga nüanss mõeldud läbi ja dialoogid lõpuks ometi vaimukad, andmas meile võimaluse mõista ka allteksti. Imeline. Kui ma järelpeol oma sõpradega rääkisin, tahtsid nad teada, kust ma selle kleidi sain? "See on kindlasti sinu oma. Ma tean, et sa tahad alati kõike kontrollida!" pakkus mu tuttav. Sel hetkel mõtlesin, kui vabastav on vahel usaldada kedagi teist ja lasta asjadel lihtsalt minna. Minu jaoks läksid kõik asjad sel õhtul oma täiuslikku rada. Seekordne Girl Friday on sinu ees! Vaata ka TV 3 videot SIIT, kus lõpuminutitel näeb mind laval ja ka põgusalt telesarjast rääkimas.     
PHOTOS: Raul Mee & Kalev Lilleorg
SHARE:

Friday, February 9, 2018

Instagram Inspiration: Mad about the Interior


Philosopher and designer William Morris has said a stunningly simple truth: "Have nothing in your houses that you do not know to be useful, or believe to be beautiful." I think this is one of the most inspiring quotes that is worth mentioning when you look around your home every now and then. It happens too often that something we don't have a special connection with, finds its way to our homes.

I came across an idea some time ago that recommended removing everything from your home that hurts the eye or even is just mildly annoying. For example, if you have a vase from a grand aunt on your living room shelf that has a sentimental value, but you don't really like it, it's worth putting it away. I don't know how it is with you, but reading those lines I looked around my home and put many things in the cupboard that I had somehow made peace with and that were just sitting on the window sill or shelf out of habit. This is how a platter gotten from a relative made it into the cupboard and I replaced it with a more stylish fruit bowl. In addition to that, I put away porcelain toys that were on the fireplace which seemed lovely some years ago, but now so... boring. 

By the way, it's also worth having a look at your bookshelf. I discovered I have at least 20 books that I got as presents and that can be categorised as 'unwanted presents'. When I was decluttering my home, guilt tried to sneak into my heart, but I slammed the door shut in front of it. Indeed, we should only have those things at our home that we really need and that are truly beautiful. This Instagram Inspiration devoted to interiors supports that idea. What kind of principles do you follow when you do big cleanups at your home, or redecorate it?
Filosoofist disainer William Morris on öelnud rabavalt lihtsa tõe: "Sinu kodus ei peaks olema midagi sellist, mida sa ei vaja või mis pole sinu silmis ilus." Minu arvates on see üks inspireerivamaid tsitaate, mida tasub oma kodus ringi vaadates ikka ja jälle meeles pidada. Liiga sageli kipub koju ilmuma ikkagi midagi sellist, millega mul pole erilist sidet ja mis põhiline ... mida ma tegelikult ei vajagi.

Nimelt lugesin mõni aeg tagasi üht mõtet, kus soovitati kodust eemalda kõik, mis silma riivab või kasvõi kergelt häirib. Näiteks, kui su elutoa riiulil ilutseb mõne toreda vanatädi kingitud vaas, millel on sentimentaalne väärtus, kuid mis sulle tegelikult nii väga ei meeldigi, tasub see silma alt ära tõsta. Ma ei tea, kuidas on lood sinuga, kuid neid mõtteteri lugedes, vaatasin oma kodus ringi ja viisin kappi mitmeid asju, millega olin justkui leppinud: asjad, mis seisid aknalaual või riiulis lihtsalt harjumusest. Nii rändas sahtlisse sugulase kingitud vaagen, mille asendasin sootuks stiilsema puuviljavaagnaga. Lisaks panin sahtlisse ära kamina peale kogunenud portselanist mänguasjad, mis mõned aastad tagasi tundusid nii vahvad ja nüüd nii... igavad. 

Muide, kriitiline pilk tasub suunata ka oma raamaturiiulile. Avastasin, et mul oli seal vähemalt 20 kingiks saadud raamatut, mida võib panna kategooriasse "soovimatu kingitus". Tehes on kodu erinevatest asjadest tühjemaks, üritas süütunne minu südamesse hiilida (kuidas sa viid ära raamatu, mille autor on sulle isiklikult kinkinud?), kuid ma lõin ukse süütunde nina ees hoobilt ukse kinni. Tõepoolest, kodus võiksid olla vaid need asjad, mida me vajame ja mis on tõeliselt ilusad. Seekordne interjööridele pühendatud Instagram Inspiration toetab seda mõtet. Millest sina lähtud, kui kodus suurpuhastust läbi viid või seda ümber dekoreerid?

SHARE:

Monday, February 5, 2018

Perfume Portrait: Elizabeth Arden Green Tea Fig


A perfume can enter the room before you, or walk alongside you. A perfume can be suffocating to others and leave a completely wrong signal of you. A perfume can breathe with you calmly, giving you warm confidence and bringing the summer a bit closer - this is what Elizabeth Arden's limited edition scent Green Tea Fig is like.

Who wouldn't be longing for a world full of warmth and laughter every day? This is the idea that is carried by the Green Tea Fig perfume which is inspired by fig trees - known as the symbol of peace and prosperity. The scent is wonderfully charming and modernly mild. Something to spray all over the body after a refreshing shower.  

The top notes of fig and ivy are mixed with mood-lifting citrus nuances. It's citrus that gives the scent freshness that could be in everyone's day and why not also perfume? In addition to freshness, there's also the carefree world provided by a green tea accord and Kadota fig. The end notes carry moderate musk and muscat sage that has a soothing effect at the end of a day - just like a fresh breath of air in a room.

But why figs? The perfume master Rodrigo Flores-Roux explains that during some Japanese rituals, a tiny bit of sugar plum puree will be added to a cup of tea. When thinking about the Green Tea Fig perfume, he finds himself biting into a juicy fig that's dripping with nectar and enjoying a cup of aromatic tea... and all that taking place under the shade provided by the luscious leaves of a fig tree.  

I'm personally taken one step closer to summer with this perfume. From a distance, summer appears before my eyes, the garden is full of flowers in bloom and it's all green. The sun is shining again, I'm wearing a flowery dress, and I'm cooled by Green Tea Fig. I bend over my slightly wild flower bed, break a branch of sweet-smelling pink phlox and I feel a lovely languor. Yes, this is what I'm dreaming of in the midst of the winter, but Green Tea Fig... already announces the summer and takes me closer to the hot days.
Parfüüm võib juba enne sind ruumi siseneda või sammuda sinuga ühte jalga. Parfüüm võib kõiki teisi lämmatada ja saata välja sinust sootuks vale signaali. Parfüüm võib sinuga rahulikult ühes rütmis hingata, andes sulle sooja enesekindlust ja tuues hetkeks suve sulle lähemale: just selline on Elizabeth Ardeni tänavune limiteeritud lõhn Green Tea Fig. 

Kes meist ei igatseks soojusest ja naerust pakatavat maailma? Just sellist ideed kannab endas rahu ja õitsengu sümboliks olevast viigipuust inspireeritud Green Tea Fig parfüüm. Lõhn on vaimustavalt veetlev ja moodsalt mahe. Minu jaoks just selline, mida hoogsalt pärast värsket dušši tervele nahale tuhistada. 

Viigipuu ja luuderohulehtede tipunoodid segunevad tujutõstvalt tsitrusenüanssidega. Just tsitrus annab lõhnale värskust, mida võiks igaühe päevas, miks mitte parfüümis olla? Lisaks värskusele on lõhnas muretut maailma, mida kingib rohelise tee akord ja Kadota viigipuu. Lõpunootides on mõõdukalt muskust ja muskaatsalveid, mis mõjub argipäeval ühtaegu lohutavalt justkui värske tuuleiil toas. 

Kuid miks just viigimarjad? Parfüümimeister Rodrigo Flores-Roux selgitab, et mõnede Jaapani rituaalide raames lisatakse teetassi õige pisut suhkruploomipüreed. Mõeldes lõhnale Green Tea Fig tabab parfüümimeister end mahlaseid ja nektarist nõrguvaid viigimarju näkitsemas ja sinna juurde tassikest sooja aromaatset teed nautimas... ning seda kõike viigipuu lopsakate okste varjus. Kui sind hakkas parfüüm huvitama, siis kiika Kaubamaja netipoodi.

Mind isiklikult viib see lõhn sammukese suvele lähemale. Kuskilt kaugusest ilmub minu silme ette suvi, aed täis õitsvaid lilli ja rohelust. Jälle paistab päike, ma kannan lillelist kleiti ja mind jahutab Green Tea Fig. Ma kummardan oma pisut metsiku lillepeenra kohale, murran ühe roosaka magusa lõhnaga floksi ja tunnen mõnusat rammestust. Jah, sellest kõigest unistan ma keset sügavat talve, kuid Green Tea Fig... Tema kuulutab juba suve ja viib mind mind palavatele ilmadele lähemale. 


PHOTOS: Stella K. Wadowsky

SHARE:
Blogger Template Created by pipdig