Wednesday, April 5, 2017

NYX Face Awards: What do I expect this year?

For the second year in a row, I have the honour of being a judge for the NYX Face Awards where I pick my favourites the Baltic countries. When I was a judge for the first time last year, I was asked a lot about how I have my points, how I retain my objectivity and what do I think about the general level in the Baltics.

For me, being in the jury is easy, but it's also a responsibility. Every contestant has taken the time to think through their work, filmed it, and stepped in front of an audience with their video. But the first thing I had in mind when giving points, was whether the contestant knew what kind of a competition it was. When a pupil has a test at school, the most important part is reading through the questions and understanding what's expected. Last year it stood out for me that 60% of Estonian participants hadn't done it. Since I was giving points to participants from all three Baltic countries, I realised Estonian contestants got the least points from me, because rivals from Latvia and Lithuania had a much better result. Having been a journalist for 20 years, it's the most important thing to retain objectivity when writing articles, and this experience is something I took with me when I was giving points last year, as well as this year. Estonians didn't get more points because I'm Estonian. This year, the level of Estonian contestants was very strong and it seems that everyone understood what NYX Face Awards was about.

Last year, the ones who'd done an everyday makeup or just the smokey eye were out of the competition in the first round, but this year I noticed that some people were copying the winning works from last year. I can say that this kind of a strategy will not bring the victory. We see copycats of the last year at every year's Eurovision. If one year, a barefoot forest girl dancing around drums is the winner, then the next year is unlikely to be successful for similar performances. What do I expect this year? Having watched hundreds and hundreds of makeup videos, I expect a wow-moment and something I haven't seen before.

Those who have seen the previous entries of NYX Face Awards should know that success comes to those who have let their fantasy and colours fly free, but a powerful intro and a clever ending are no less important. Being a makeup artist with an international diploma myself, I pay attention to a clean job and that it would be visually good to look at. NYX Face Awards is a competition where not only a skilled hand is important, but also creativity and the ability to present yourself. I like works that tell their own story, that have a beginning, the middle, and the end. Quite soon I'm giving my final points to this year's entries and wait for the next round. What can I say to those who didn't get into the next round this year? In my life, a loss has often meant a victory and finding a new dimension in yourself. A loss can sometimes hurt, but often it gives an opportunity to look deeper into yourself and think about what went wrong. You also need to remind yourself that new competition is heart surgery, it's just a fun competition where you'll be welcomed back next year!


Juba teist aastat järjest on mul au olla NYX Face Awardsi žüriis, kus valin Baltikumist välja oma lemmikud. Kui olin möödunud aastal esimest korda kohtuniku rollis, sain palju küsimusi nii punktide jagamise kohta, kui ka sellest, kuidas säilitada väikeses Baltikumis objektiivsus? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saab tänases postituses vastuse.

Žüriisse kuulumine on alati vastutusrikas. Iga osaleja on võtnud aja, mõelnud oma töö läbi, andnud endast parima, selle üles filminud ja astunud oma videoga tuhandete silmapaaride ette. Esimene, millest punkte andes nii sel kui möödunud aastal lähtusin, oli see, kas osaleja on end ikka kurssi viinud, millise võistlusega on tegu? Kui õpilasel seisab koolis ees kontrolltöö, on kõige tähtsam ülesanded läbi lugeda ja mõista, mida temalt oodatakse. Möödunud aastal hakkas mulle just eesti osalejate puhul silma, et 60% võistlejatest polnud seda ei teinud. Kuna ma hindasin kõigi Balti riikides osalejate töid, siis pidin tõdema, et kõige vähem said minult punkte Eesti osalejad, sest rivaalid Lätist ja Leedust olid filminud sedavõrd parema tulemuse. Need, kes on vähegi NYX Face Awardsi varasemaid võidutöid vaadanud, peaksid teadma, et võidavad ikka need, kes on käiku lasknud fantaasia ning vähem oluline ei ole võimas algus ja nutikas lõpp. 

Olles olnud 20 aastat ajakirjanik, on esmatähtis säilitada artiklite kirjutamisel objektiivsus ja selle kogemuse võtsin nii möödunud kui ka sel aastal oma hindamissüsteemi kaasa. Näiteks ei saanud eestlased minult rohkem punkte lihtsalt seepärast, et ma olen ka ise Eesti kodanik. Sel aastal on Eesti osalejate tase väga tugev ja tundub, et kõik on saanud aru, mida tähendab NYX Face Awardsil osalemine.

Kui möödunud aastal langesid minu hindamise süsteemist esimesena välja need, kes olid teinud kas igapäevase meigi või lihtsalt suitsusilma, siis sel aastal hakkab mulle silma möödunud aasta võidutööde kopeerimine. Võin kohe öelda, et minu punktisüsteemis mingit edu see ei too. Näeme ju ka Eurovisioonil igal aastal möödunud aasta võitja kopeerijaid. Kui ühel aastal võidab trummide ümber paljajalu tantsiv metsapiiga, siis järgmisel aastal sarnaseid esitusi pakkuvaid artiste reeglina edu ei saada. Mida ma sel aastal ootan? Olles vaadanud sadu ja sadu meigivideosid, ootan mõistagi vau-efekti ja midagi, mida ma varem näinud pole.

Olles ise rahvusvahelise diplomiga meigikunstnik, jälgin tähelepanelikult, et töö oleks puhas ja seda oleks visuaalselt hea vaadata. NYX Face Awards on võistlus, kus tähtis pole mitte ainult hea käsi, vaid võistlustulle astuvad loovus ja oskus ennast esitleda. Mulle meeldivad tööd, mis jutustavad oma lugu, millel on algus ja lõpp. Juba õige pea annan oma punktid selle aasta töödele ja jään uue vooru ootele. Mida on mul öelda nendele, kes sel aastal edasi ei saa? Minu elus on kaotus tähendanud sageli võitu ja iseendas uue dimensiooni leidmist. Kaotus võib olla valus, kuid sageli annab see võimaluse sügavamalt endasse vaadata ja mõelda, mis ja miks läks valesti? Samuti tuleb endale meelde tuletada, et ükski võistlus pole südameoperatsioon, see on ikkagi kõigest üks lõbus võistlus, kuhu sind oodatakse tagasi juba aasta pärast!
SHARE:

1 comment

  1. Lõbusalt kirjutatud. Arvan, et sa oled kindlasti väga hea kohtunik. PS. Lisapunktid sulle Eurovisiooni näite eest, sain naerda :)

    ReplyDelete

Blogger Template Created by pipdig