Wednesday, May 10, 2017

Happy birthday, cover girl!
The Estonian supermodel Karmen Pedaru celebrates her birthday today. The girl from Kehra turns 27 on 10 May. It's also the day ten years passes from the day when the charismatic owner of MJ-Models agency Marit Jõgger met Karmen in the dressing room of Drama Theater and asked: "Are you interested in becoming a top model?" 

In less than a year, Karmen made it from the dressing room at Drama Theater to introducing Emporio Armani's spring collection in Milan, to opening the Dries Van Noten and Yves Saint Laurent shows in Paris, to introducing Chanel, Givenchy, and Valentino couture fashion, decorating both French and Italian Vogue's and participating New York, London, and Milano Fashion Weeks before the Paris Fashion Week - altogether over fifty fashion shows. Karmen's success is a mixture of her good personality and perseverance, Margit Jõgger's smart tactics, and there has to be some luck in it as well. What's the most memorable present Karmen has got for her birthday? "My husband let an artist do a painting where I'm with my mother!" Stellarium made a collage of different front covers where the supermodel has posed throughout the years, for Karmen's birthday. Happy birthday, cover girl!
Eestist pärit supermodell Karmen Pedaru tähistab täna oma sünnipäeva. 10. mail sündinud Kehra tüdruk saab 27aastaseks. Ühtlasi möödub tänavu kümme aastat päevast, mil karismaatiline MJ-Models modelliagentuuri omanik Margit Jõgger Karmenit esmakordselt Draamateatri garderoobis kohtas ja küsis: "Kas oled huvitatud tippmodelliks saamisest?" 

Vähem kui aastaga jõudis Karmen Draamateatri garderoobist tutvustama Milanos Emporio Armani kevadmoodi, avama Pariisis Dries Van Noteni ja Yves Saint Laurenti šõud, tutvustama Chaneli, Givenchy ja Valentino couture-moodi, kaunistama nii Prantsuse kui Itaalia Vogue’i ning osalema enne Pariisi moenädalat New Yorgi, Londoni ja Milano samalaadsel suurüritusel kokku viiekümnes moeetenduses. Kõik muu on juba ajalugu. Karmeni edu on segu tema heast iseloomust ja visadusest, Margit Jõggeri targast taktikast ning kindlasti peab olema ka õnne. Kuid mis on olnud kõige meeldejäävam kingitus, mille Karmen on sünnipäevaks saanud?  "Mu abikaasa lasi kunstnikul teha maali, kus olen koos oma emaga!" meenutab supermodell. Stellarium tegi Karmeni sünnipäeva puhul kollaaži erinevatest esikaantest, kus ta on läbi aegade poseerinud. Palju õnne, kaanetüdruk!
SHARE:

Tuesday, May 9, 2017

Peek Inside: Philips Sonicare DiamondClean


"What's this," my daughter asks when looking at a golden case. "Quiet. It's asleep!" I replied. "Who's asleep?" my daughter gets excited. "The one that lives inside the golden case," I tell her with a smile. "Is it another toy?" My daughter asks. I think a little and reply that you could say that, indeed.

There are at least 77 big and small things to do every day, a lot of them have become annoying routines. My father once had an idea and more. Namely, he was tired of my mother and I always arguing over who should do the dishes. Then one day, a dishwashing machine appeared in our kitchen - filling that was more of an adventure than a nuisance. I remember when tidying up got a new meaning when a brand new vacuum cleaner came into my life - we danced tango with it that same evening. It's time to tell those stories to my kid at the time she is still giving that golden case a longing look. So I'll tell her about how brushing her teeth with an electric toothbrush can become a completely different experience. It's time to change brushing teeth into a much nicer activity. I open the golden case and introduce my daughter to the electric toothbrush Sonicare DiamondClean by Philips.

"Whose is it," she asks very curiously. "Mine," I reply. "Really?!" She's looking at the toothbrush as if it was a rare polished diamond and then she looks at the glass that came with the toothbrush. The glass really is special, something that Q from James Bond could have come up with - it's a charging glass - I put my toothbrush in the glass and that's how it charges. Another way to charge it is in the travel case that connects to a USB port or plugs into a wall, and makes it possible to take DiamondClean with you anywhere.

Writing these lines two weeks later, I have to admit that the promise to remove seven times more plaque is completely true. Why shouldn't it be? DiamondClean has two brushes - one is for the hard-to-reach spots. Who wouldn't want cleaner than clean teeth and gum ends? 

In itself, it's a lovely toy that cheers up both adults and children. The timers on the toothbrush encourage to brush properly and the Quadpacer interval timer cleverly lets you know when is the right time to move on to the next quarter of your mouth while the Smartimer keeps an eye on the recommended 2 minutes.

When we are exploring this toy together with my daughter, she turns a bit sad and says that she has always wanted an electric toothbrush from Santa. "Why haven't you written about it then?" I ask her. She replies that wasn't Santa the one who can also read people's mind. I remember, somewhere in the back of my mind, that the topic of an electric toothbrush has indeed come up. "Mom, look it has a golden chain," my daughter comments. "Remember, the Snork Maiden in Moomins had a gold chain around her ankle?" Of course, I remember. So my daughter suggests we should call my new toothbrush Snork Maiden, but later she decides that she will leave this name for her own future electric toothbrush. So, what do you think my toothbrush should be called?


"Mis asi see on?" küsib mu tütar kuldset vutlarit vaadates. "Tasa. Ta magab!" ütlen mina. "Kes magab?" elavneb mu tütar. "See, kes elab seal kuldse pinali sees," vastan talle naeratades. "Kas mõni uus mänguasi?" küsib tütar. Jään mõttesse ja vastan: "Võib ka nii öelda." 

Igas päevas on vähemalt 77 suurt ja väikest toimetust, millest paljud on muutunud tüütuks ja rutiinseks ettevõtmiseks. Mu isa käis kord selle mõtte välja ja tegi palju enamatki. Nimelt oli ta tüdinenud, kui emaga vahetpidamata vaidlesime, kumb nõud ära peseb. Seega ilmus ühel päeval meie kööki nupukas nõudepesumasin, mille täis ladumisest sai pigem seiklus, kui kohustus. Veel mäletan, kuidas koristamine sai uue mõõtme, kui minu ellu ilmus tõeliselt tuus tolmuimeja - see oli lausa tango, mida me juba samal õhtul esitasime. On aeg need lood oma lapsele rääkida, sel ajal kui ta ikka veel piidleb seda kuldset pinalit. Niisiis räägin talle sellest, kuidas hambapesu võib elektrilise hambaharja näol täiesti uue hingamise saada. Aeg on hambapesu enda jaoks tunduvalt rõõmsamaks tegevuseks muuta. Avan kuldse pinali ja tutvustan oma tütrele Philipsi elektrilist hambaharja Sonicare DiamondClean.

"Kelle oma see on?" küsib ta suure huviga. "Minu oma," vastan. "Päriselt!?" Ta vaatab hambaharja justkui oleks tegu eriliselt lihvitud teemandiga ja piilub siis hambaharjaga kaasa tulnud klaasi. Tõepoolest on klaas eriline, selline, mille oleks võinud James Bondi leiutaja Q välja mõelda - tegemist on laadimisklaasiga - asetan oma harja klaasi ja nii ihtsalt see laadima hakkabki. Teine laadimisvõimalus on peidus reisivutlaris, mis ühendub arvuti USB-porti või seinakontaktiga ja kingib nii lahke võimaluse DiamondClean igale poole kaasa võtta.

Kirjutades kaks nädalat hiljem neid ridu, pean tunnistama, et lubadus eemaldada kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari, vastab täiesti tõele. Miks ei peaks? DiamondCleanil on kaasas kaks harjakest, millest üks sööstab raskesti ligipääsetavate kohtade juurde ja teeb seal puhta töö. Kes ei tahaks, et hambavahed ja igemeservad oleks puhtamast puhtad?

Iseenesest on tegu mõnusa mänguasjaga, mis muudab tuju paremaks nii täiskasvanutel kui ka lastel. Hambaharja taimerid ergutavad põhjalikult harjama ja Quadpacer’i intervalltaimer annab kavalalt teada, millal on õige aeg jätkata suu järgmise kvardandi puhastamisega, samas kui Smartimer aitab hambaid harjata hambaarsti poolt soovitatud kaks minutit.

Kui tütrega koos seda mänguasja uurime, muutub ta kurvaks ja teatab, et on pidevalt Jõuluvanalt endale elektrilist hambaharja oodanud. "Miks sa seda siis kirja pole pannud?" uurin vastu. Ta vastab, et kas jõuluvana polnud siis see, kes oskab ka mõtteid lugeda? Kuskilt mälusopist meenub nüüd mullegi, et tõepoolest, vist on kunagi isegi üks jutt olnud elektrilisest hambaharjast. "Emme vaata, tal on kuldne kee kaelas," kommenteerib tütar hambaharja uurides. "Mäletad, Piripiigal Muumide muinasjutus oli kuldne kee ümber jala?" Miks ma ei mäleta? Mäletan küll. Nii pakub mu tütar välja, et võiksime minu uuele hambaharjale panna nimeks Piripiiga, kuid hiljem otsustab hoopis, et ta jätab selle nime varuks oma tulevasele elektrilisele hambaharjale. Seega pakud ehk sina, armas lugeja, omalt poolt välja, millise nime võiks minu hambahari saada? 


SHARE:
Blogger Template Created by pipdig